iWise HealthPortal by Benchmark

Et komplett samarbeidsverktøy med fiskens helse i fokus.

iWISE er utviklet i nært 
samarbeid med noen av Norges
ledende fiskehelseaktører


Knowledge Services by Benchmark

Ipadmock 3108 V5

En arbeidsplattform som dekker dagens behov og fremtidens utfordringer.

 • Alt av helsedata samlet og strukturert i en sikker og fleksibel database.
 • Effektiv utførelse av regulært fiskehelsearbeid gjennom automatisk genererte maler, tabeller og figurer
 • Kommunikasjon og samarbeid mellom fiskehelseaktør, oppdrettsselskap, uavhengige inspektører, analyselaboratorier og leverandører
 • Visualisering og enkel formidling av helseutvikling gir produsenter den oversikten de trenger
Ipadmockup Topdown V2
‘HEALTH PORTAL er En dynamisk  fiskehelsejournal som ruster oss for Framtiden og bidrar til effektivt samarbeid i oppdrettsnæringa

’


Lene Catrin Ervik,  Åkerblå

Salmo Breed Mai16 038 2100X1402 868E7463 16E1 4D9E A8F1 6C2D2190027B 1

Integrasjon

iWISE HealthPortal samler alt av helsedata på en plass og gjør det enklere å ivareta lovverk, kunde-, kvalitets-, og effektivitetskrav
 • Forenkler registrering av data, rapportskriving og journalføring som kreves av Mattilsynet, Global G.A.P og ASC.
 • Mulighet for automatisk tilkobling til FishTalk og Mercatus
 • Lab bestillinger *
 • Ferdig genererte medisin lister fra etablerte leverandører (Veso, Ewos, Skretting, osv.)
 • Integrering med Akvakulturregisteret

Samarbeid

iWISE HealthPortal bidrar til effektivt samarbeid mellom konkurerende leverandører til det beste for felles kunder gjennom tilgang til fiskehelseinformasjon.

Registrer og del:

 • Helsehistorie for alle livsstadier og fiskegrupper
 • Resepter for alle medisiner og vaksiner •Medisinbruk og behandlingshistorie
 • Produksjons data (inkludert dødlighet, lakselus, gjellescoring, og miljødata)
 • Besøksrapport fra veterinær
 • Lab rapporter

DataKontroll

iWISE HealthPortal ivaretar brukernes eierskap over egen informasjon og gir full kontrol over hvem man samarbeider med
 • Alle helsedata samlet og strukturert i en sikker database uavhengig av en enkelt fiskehelsetjeneste
 • Visualisering, analyse, deling og formidling av dine viktigste helsedata med partnere som deler fiskehelseansvar 
 • Sikkert og overflødig lagringssystem i skyen
‘HEALTH PORTAL er et Viktig verktøy for å effektivisere og kvalitetssikre det arbeidet vi gjør’


Per Anton Sæther, MarinHelse AS

Fvg Norge Histo 45
For oppdrettere og helseaktører

Oppdretter

Røktere, driftsledere, konsernledelse


Registrering og Samarbeid med:

 • Helsehisorie
 • Medisiner og behandlinger
 • Dødlighet
 • Lusetall

:

 • Veterinærvisitt
 • Vaksiner
 • Medisiner
 • Labresultater

Helseaktør

Uavhengige veterinærer, helsepersonell, diagnosistiske  Labber


Registrering og Samarbeid med:

 • Helsehisorie
 • Medisiner og behandlinger
 • Dødlighet
 • Lusetall

Forenklet utførelse av:

 • Veterinærvisittrapporter
 • Resepter for medisiner og vaksiner
 • Labbrapporter

General Enquiries

(+47) 21 62 49 90

support@iwise.systems

main.css loaded.