iWise HealthPortal by Benchmark

Et data samarbeidsverktøy med fiskens helse i fokus, for veterinærer of fiskebiologer.

iWISE er utviklet i nært 
samarbeid med noen av Norges
ledende fiskehelseaktører

‘HEALTH PORTAL er En dynamisk  fiskehelsejournal som ruster oss for Framtiden og bidrar til effektivt samarbeid i oppdrettsnæringa

’


Lene Catrin Ervik,  Åkerblå

DataKontroll

iWISE HealthPortal ivaretar brukernes eierskap over egen informasjon og gir full kontrol over hvem man samarbeider med
 • Alle helsedata samlet og strukturert i en sikker database uavhengig av en enkelt fiskehelsetjeneste
 • Visualisering, analyse, deling og formidling av dine viktigste helsedata med partnere som deler fiskehelseansvar 
 • Sikkert og overflødig lagringssystem i skyen
‘HEALTH PORTAL er et Viktig verktøy for å effektivisere og kvalitetssikre det arbeidet vi gjør’


Per Anton Sæther, MarinHelse AS

FOR FISKEBIOLOGER OG veterinærer

Fiskebiologer


Registrering og Samarbeid med:

 • Helsehisorie på merd nivå
 • Medisiner og behandlinger
 • Dødlighet på merd nivå
 • Lusetall

Forenklet bestilling av:

 • Veterinærvisitt
 • Vaksiner og medisiner
 • Labresultater

Veterinærer


Registrering og Samarbeid med:

 • Helsehistorie på merd nivå
 • Medisiner og behandlinger
 • Dødlighet på merd nivå
 • Lusetall

Forenklet utførelse av:

 • Veterinærvisittrapporter
 • Resepter for medisiner og vaksiner
 • Labbrapporter

General Enquiries

(+47) 21 62 49 90

support@iwise.systems

main.css loaded.